Skive Kommune har registreret planter på strandengen i Fursundparken og har efterfølgende indberettet alle data til Danmarks Miljøportal.

Her er links til registreringerne, hvor I kan dykke ned og se, hvilken artsrigdom vi har på strandengen.

I miljøportalen kan I også se data fra andre områder, og her kommer nye data også ind.
Link til Miljøportalen.

Skive Kommune påpeger, at afgræsning er vigtigt for at vedligeholde området og bevare artsrigdommen.