Kommissorium for webudvalgets arbejde og foreningens hjemmeside

Historie
På foreningens generalforsamling i 2010 blev debatteret, hvordan grundejerforeningen kan orientere medlemmerne om forskellige arrangementer. Det blev derfor foreslået at oprette en hjemmeside. Bestyrelsen var positiv, men ville ikke selv påtage sig opgaven, især ikke jobbet som ansvarlig for vedligeholdelsen og ajourføringen.

Der blev efterfølgende nedsat et webudvalg og hjemmesiden, www.fursundparken.com, gik i luften den 29. oktober 2010.  

Formål       
Hjemmesiden er et internt og nutidigt forum for udveksling af information og debat mellem grundejere og bestyrelse og mellem grundejerne. Den er opbygget med en lukket og en åben del. Den lukkede del, kun for grundejerne, indeholder bl.a. information, som gør det muligt at kontakte den enkelte grundejer, hvis kritiske omstændigheder (f. eks. indbrud, brand, stormskader osv.) gør det nødvendigt.
                     

Den åbne del af hjemmesiden, som alle har adgang til, er Fursundparkens netbaserede ansigt til offentligheden for herigennem at skabe interesse og tiltrække mulige købere.

Webudvalget
har til opgave at fastlægge retningslinjer for hjemmesidens brug, samt at udveksle ideer til udvikling af hjemmesidens indhold og design.
Webudvalget refererer til bestyrelsen, via repræsentanten fra bestyrelsen.
Webudvalget vælger selv sine medlemmer blandt interesserede grundejere og består af minimum 3 medlemmer og
kan udvides efter webudvalgets skøn og behov.
Webudvalget holder sine møder efter behov. Møderne holdes på skift hos medlemmerne.

Arbejdsopgaver for webudvalgets medlemmer

Webmaster er ansvarshavende redaktør og administrator for foreningens hjemmeside.
Desuden:    Ansvarlig for samarbejdet med værtshotellet
Design-, redigerings- og skriverettigheder på alle sider.
Modtager alle mails og indlæg fra grundejere og bestyrelse.

Assisterende webmaster har redigerings- og skriverettigheder på alle sider.
Desuden:    Modtager kopi alle indlæg fra grundejere og bestyrelse.
Sekretær for webudvalget og indkalder til møde og er referent.

Bestyrelsens repræsentant er formand for udvalget og har til opgave at formidle information mellem bestyrelse og udvalg.
Desuden:    Modtager kopi af evt. ”bortcensurerede” indlæg

Øvrige medlemmer af udvalget har ingen faste opgaver.

Dagsorden for webudvalgets møder:

  1. Siden sidst.
  2. Forslag til nye tiltag.
  3. Evt. ændringer på hjemmesiden.
  4. Evt.

Ejerskab og økonomi: Grundejerforeningen Fursundparken er ejer af domænet www.fursundparken.com med webmasteren som formel ejer over for domæneadministrator og webhotel. Grundejerforeningen afholder alle udgifter til opretholdelse, vedligehold og udvikling af hjemmesiden.

Indlæg fra grundejerne: Enhver grundejer har ret til at få optaget indlæg ucensureret på hjemmesidens debatforum. En forudsætning for at debatsiden forbliver ucensureret er dog, at grundejerne respekterer at indlæg skal have almen interesse og relevans for grundejerne, at indlæg forfattes i et anstændigt sprog og med respekt for andres meninger/holdninger, uden hadefulde kommentarer, nedladende bemærkninger eller direkte personangreb, samt at indlæg ikke omhandler tvistigheder mellem enkelte grundejere.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. november 2015.