Banner Shadow

Området

Grundejerforeningen

Kun for grundejere

Velkommen til hjemmesiden – senest opdateret den 17. maj 2024

Seneste nyt

Sankt Hans 2024 - velmødt til hyggeligt samvær på stranden

HUSK at der både på Livøvej og Venøvej gælder en max fart 20 km i timen. 
Sig det videre til håndværkere, vinduespudsere og andre, som kommer i vores skønne område, så vi sammen passer bedst på de bløde trafikanter. 
TAK. 

VELMØDT TIL
FORÅRS-ARBEJDSDAG
i Fursundparkens grundejerforening.

Lørdag den 13. april 2024 kl. 9.00

Mødested: ved opslagstavlen på Venøvej. 
Arbejdsopgaverne vil primært bestå af:
– Udkørsel og udlægning af flis på stien ved Hjorbuskvej og på naturstien.
– Rengøring af molokker, skilte og bord/bænkesæt.
 Vi vil derfor gerne, at deltagerne medbringer redskaber til disse opgaver.
           Det drejer sig om havetraktorer med trailere, trillebøre, skovle og grebe                                                           samt spande og børster.
 Efter arbejdsdagen er foreningen vært ved et mindre traktement.
Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding hurtigst muligt, og hvis man
har særlige ønsker til, hvilke opgaver man gerne vil udføre, bedes dette oplyst
samtidigt.
Tilmelding på mail til bosoelling@gmail.com

Information fra Skive Kommune 02.2024.

Miljøstationerne i sommerhusområdet er nu blevet udvidet/ombygget, så der også er beholder til madaffald.

I den forbindelse er der leveret en køkkenspand og grønne poser til madaffald (svarer ca. til 1 års forbrug)

Hvordan får man grønne poser fremover? Fra 2025 vil der bliver leveret en pakke grønne poser med 200 stk. ved sommerhuset omkring uge 11- 12. 

Sker det, at man løber tør, inden næste levering kan der købes grønne poser på genbrugspladser til kr. 10,00 pr. rulle. 

Her ses sorteringsvejledningen på tysk – den danske har I fået sammen med spanden. 

6.9.2023

Kære grundejere

Vi har nyt fra Nomi4S
For at tilfredsstille kravene til ny affaldssortering, vil der blive etableret en femte molok på Venøvej og der vil blive lavet om på fordeling af affald i de eksisterende molokker.

Der er pt. ikke nogen endelig tidshorisont på etableringen, men alle grundejere bliver direkte orienteret om den nye ordningen fra Nomi4S, når det sker.

Seneste orientering fra affaldsselskabet via foreningen skyldes hastværk forårsaget af plastaftageren, som ikke længere ville modtage metalaffald.

Mvh.
Bestyrelsen.

1.9.2023 
Information fra Skive Kommune

Som I sikkert har hørt, skal sommerhusene fremover sortere affaldet ligesom helårshuse. 
Vi er i den forbindelse i gang med at se på, hvordan vi kan få plads til madaffald og mad- & drikkekartoner ved de eksisterende containere i miljøstationerne. 

Det kommer til at ske i etaper: 

  1. etape plast/metal – ændres til plast/mad- & drikkekartoner
  2. etape glas beholder – deles så den bliver ½ glas og ½ metal
  3. etape der skal etableres en ny beholder til madaffald

Første etape vil ske i løbet af denne eller næste uge, altså i uge 35 eller 36.
Etape 2 og 3 vil ske samtidig og blive igangsat hurtigst muligt i løbet af efteråret. I hører nærmere fra nomi4s for aftale vedr. nedgravning af yderligere beholder. 

Grunden til, at containeren til plast/metal ændres til plast/mad- & drikkekartoner nu, er at aftageren af plast ikke længere kan modtage metal.

Der vil i den mellemliggende periode desværre ikke være en container til metal, men der henvises til at benytte genbrugspladsen.

Håber på jeres forståelse herfor. Skulle der være spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Borgerservice tlf. 96106240.

På den nyligt afholdte generalforsamling blev nogle vedtægtsændringer vedtaget. 
De kan læses her

HUSK HJERTESTARTERNE I FURSUNDPARKEN

Der er 2 hjertestartere i Fursundparken
– Bag på infotavlen ved Venøvej
– På siden af skuret ved Livøvej 28

Tak til de fremmødte for en hyggelig Sankt Hans aften 2022 på stranden ved Fursundparken. 

6.2.2022
Se en billedserie fra Stormen Malik her

Se en billedserie fra arbejdsdagen den 15. maj 2021 her

Vejret i Fursundparken