Velkommen til Grundejerforeningen Fursundparken
Velkommen til Grundejerforeningen Fursundparken
Velkommen til Grundejerforeningen Fursundparken

Området

Grundejerforeningen

Kun for grundejere

Velkommen til hjemmesiden – senest opdateret den 23. september 2020

Da ikke alle dokumenter på den gamle hjemmeside er overflyttet til den nye endnu, vil det i et stykke tid fremover stadig være muligt at tilgå den gamle hjemmeside via dette link
www.fursundparken.com/cmsms

Seneste nyt

Projekt træfældning

Til orientering for de grundejere, der ikke har indgået en aftale om rydning af træer på deres grund, meddeles det herved at projektet starter på torsdag den 24. september 2020.
De fældede træer vil blive oplagt på følgende grunde: Livøvej 87 og 61, samt Venøvej 29 og 33.

Hvis der er grundejere, der har overset den første orientering og gerne vil med, skal de rette henvendelse til Knud Lund Hansen, som så vil prøve at få dem med på projektet.
Henvendelse: Knud 3031 6439 eller klh@beskedboks.dk

Se ”Den første orientering” her

______________________________________________________________________________

Se referat af generalforsamlingen den 12. september 2020

under Generalforsamlinger eller Økonomi og generalforsamlinger


Borde-bænkesæt og badebro i vinterhi

I lørdags blev borde-bænkesættene på stranden samt badebroen flyttet i vinterhi.
Badebroen var straks savnet af de små krabbefængere, som havde planlagt en tur på badebroen.
Brokonsortiet lover – såfremt vejret tillader det, at badebroen er tilbage igen i udbedret stand og fuld længde lørdag den 1. maj 2021.

______________________________________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling
den 3. oktober kl. 14.00

Grundejerforeningen
Fursundparken.

 Den 16. september 2020

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Åstedet (tidl. Åsted Forsamlingshus), Batumvej 5, 7870 Roslev.

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 14.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Vedtægtsændringer. Forslag fra bestyrelsen

4. Evt.


Vedtægtsændringerne skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, fordi der, jf. vedtægternes paragraf 14, ikke var mødt over halvdelen af medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

Man kan, ifølge vedtægterne, lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt for mere end 5 medlemmer, der tilsammen ikke må have mere end 5 stemmer.

Vedtægtsændringerne er tidligere udsendt i forbindelse med den ordinære generalforsamling og kan findes på vores hjemmeside fursundparken.com

Af hensyn til borddækningen med corona-afstand, vil vi gerne have besked om, hvor mange, der kommer.

Der vil være øl og vand til mødet.

Besked om deltagelse gives til John Nørskov på sms (2984 8420) eller mail john.noerskov@webspeed.dk senest torsdag d. 1. oktober

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vejret i Fursundparken