Banner Shadow

Området

Grundejerforeningen

Kun for grundejere

Velkommen til hjemmesiden – senest opdateret den 9. marts 2023

Seneste nyt

Generalforsamling 15.4.2023
Se dagsorden, regnskab, budget mm. her

HUSK HJERTESTARTERNE I FURSUNDPARKEN

Der er 2 hjertestartere i Fursundparken
– Bag på infotavlen ved Venøvej
– På siden af skuret ved Livøvej 28

Badebro 2023
– kom med et tilbud

Hvem skal stå for opsætning og nedtagning af badebroen i 2023?

Opgaven sættes hermed i udbud og indeholder følgende:
Opsætte badebroen i foråret 2023 og nedtage den i efteråret 2023.

Bygge nye og reparere eksisterende brofag. Opgaven indeholder desuden almindeligt vedligehold og opsyn af badebroen i hele perioden.

Demontere udtjente brofag og aflevering til genbrugsplads.

Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte opgaver skal indgå i tilbuddet.

Tilbudsgiver skal desuden indhente tilbud på materialer til nye brofag og til vedligeholdelse. Tilbuddet på materialer forelægges bestyrelsen for grundejerforeningen til godkendelse. Materialerne hertil betales særskilt af grundejerforeningen.

Tilbud på opgaven sendes senest 1. december 2022 til formanden for bestyrelsen Hanne-Marie Sieg Sørensen, e-mail: hannemariesieg@gmail.com

Evt. spørgsmål til Hanne-Marie på telefon 29290189.

Venlig hilsen bestyrelsen i Fursundparken


HUSK seneste tilmelding fredag d. 12.8!

Fursundparkens sommerfest

Så er det blevet tid til, at vi skal holde sommerfest i Fursundparken lørdag d. 20.8.2022 kl. 17.30, hvor vi skal hygge os sammen nogle timer. Har du et festlig indslag til i løbet af aften, så tag det endelig med.

Vi gentager sidste års succes med, at det er fest-udvalget, som står for maden.

Sted : Livøvej 26  kl 17.30 hos Anni og Johnny

Medbring:  stole, bestik, tallerkner, kop og hvad I skal drikke i løbet af aften.

Pris: 150 kr. pr pers., som betales ved tilmeldning, som er bindende, senest den fredag den 12/8

Betaling: på mobilepay 60510 eller konto nr 2600 6887980622. Mærk det gerne med sommerfest.

Menu: der vil være to slags kød (som Tom Zielke laver) forskellige salater, kartofler, brød og smør til.

Der vil blive serveret kaffe og kagebord/is i løbet af aften, lidt chips også.

 

Med venlig hilsen festudvalget
Iben, Tom og Anni

Tak til de fremmødte for en hyggelig Sankt Hans aften på stranden ved Fursundparken. 

22.3.2022
Det smukke forårsvejr giver lyst til mere udeliv, og lørdag d. 23.4 vil badebroen blive sat ud igen til stor glæde for os alle. 
Kik gerne forbi på stranden, de begynder kl. 8

6.2.2022
Se en billedserie fra Stormen Malik her

17.11.2021

                                          NYT VEDR. MOLOKKERNE I FURSUNDPARKEN

Fra 1. december 2021 må man blande pap og papir i molokken. Normi 4s vil begynde at udskifte skilte på molokkerne fra 16. november, og når skiltet er skiftet, begynder man bare at blande pap og papir.
Derudover vil man i 2022 lave et forsøg, hvor der bliver installeret en såkaldt fuldmelder, som er en lille chip, der sender besked til Normi om, at beholderne er nået til fyldningsgrad, og skal tømmes. 

Bestyrelsen

12.8.2021
Til orientering for alle
Så er vejrenoveringen, som besluttet på generalforsamlingen, så småt begyndt på Livøvej, hvor Thomas Andersen er i gang med den længe savnede tilretning af vore stamveje og stikveje. Det kan ikke undgås at give en smule gene der, hvor Thomas arbejder, men der bliver ikke tale om lukning eller afspærring, så alle kan med lidt tålmodighed få adgang til deres parceller.
Der skal graves en del materiale af vejene, og det kan mest hensigtsmæssigt deponeres på den sydligste blinde forlængelse af Livøvej. Thomas må nemlig ikke køre materialet ud af Fursundparken.
Der er tidligere gjort opmærksom på, at enkelte grundejere har bevoksning, der rækker ud over vejene, hvilket kan være til stor gene for arbejdet med renoveringen. Få det venligst skåret væk eller lav en aftale med Thomas.
Glæd jer alle til at køre på de “nye” veje, hvor resultatet også gerne skulle betyde mindre gener med vandet i vintersæsonen.
Med venlig hilsen
vejudvalget ved
Verner Holdt Hansen og
Jens Johannesen”

Se en billedserie fra arbejdsdagen den 15. maj 2021 her

Vejret i Fursundparken