Banner Shadow

Området

Grundejerforeningen

Kun for grundejere

Velkommen til hjemmesiden – senest opdateret den 6. november 2022

Seneste nyt

Badebro 2023
– kom med et tilbud

Hvem skal stå for opsætning og nedtagning af badebroen i 2023?

Opgaven sættes hermed i udbud og indeholder følgende:
Opsætte badebroen i foråret 2023 og nedtage den i efteråret 2023.

Bygge nye og reparere eksisterende brofag. Opgaven indeholder desuden almindeligt vedligehold og opsyn af badebroen i hele perioden.

Demontere udtjente brofag og aflevering til genbrugsplads.

Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte opgaver skal indgå i tilbuddet.

Tilbudsgiver skal desuden indhente tilbud på materialer til nye brofag og til vedligeholdelse. Tilbuddet på materialer forelægges bestyrelsen for grundejerforeningen til godkendelse. Materialerne hertil betales særskilt af grundejerforeningen.

Tilbud på opgaven sendes senest 1. december 2022 til formanden for bestyrelsen Hanne-Marie Sieg Sørensen, e-mail: hannemariesieg@gmail.com

Evt. spørgsmål til Hanne-Marie på telefon 29290189.

Venlig hilsen bestyrelsen i Fursundparken


HUSK seneste tilmelding fredag d. 12.8!

Fursundparkens sommerfest

Så er det blevet tid til, at vi skal holde sommerfest i Fursundparken lørdag d. 20.8.2022 kl. 17.30, hvor vi skal hygge os sammen nogle timer. Har du et festlig indslag til i løbet af aften, så tag det endelig med.

Vi gentager sidste års succes med, at det er fest-udvalget, som står for maden.

Sted : Livøvej 26  kl 17.30 hos Anni og Johnny

Medbring:  stole, bestik, tallerkner, kop og hvad I skal drikke i løbet af aften.

Pris: 150 kr. pr pers., som betales ved tilmeldning, som er bindende, senest den fredag den 12/8

Betaling: på mobilepay 60510 eller konto nr 2600 6887980622. Mærk det gerne med sommerfest.

Menu: der vil være to slags kød (som Tom Zielke laver) forskellige salater, kartofler, brød og smør til.

Der vil blive serveret kaffe og kagebord/is i løbet af aften, lidt chips også.

 

Med venlig hilsen festudvalget
Iben, Tom og Anni

Tak til de fremmødte for en hyggelig Sankt Hans aften på stranden ved Fursundparken. 

Arbejdsdag

Der indkaldes hermed til arbejdsdag i Fursundparkens grundejerforening.

Lørdag den 30. april kl. 9.00

Mødested: Opslagstavlen på Venøvej.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af:
Rydning af buske og træer i rabatten modsat infotavlen på Livøvej, skiltene på naturstien skal males op og skilte med husnumre gennemgås, males op og evt. skrues fast.
Vi vil derfor anmode deltagerne om at medbringe redskaber til disse opgaver, det drejer sig om buskryddere – motorsave – samt skruemaskiner. Maling og pensler leverer foreningen.
Venligst medbring nævnte redskaber hvis muligt.

Såfremt nogen har forslag til arbejder, der ønskes udført, modtages disse gerne på mail til carsten.kildahl@gmail.com

Efter arbejdsdagen er foreningen vært ved et mindre traktement.
Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmeldelse hurtigst muligt, og hvis man har særlige ønsker om, hvilke opgaver man gerne vil udføre bedes dette oplyst samtidigt på mail til carsten.kildahl@gmail.com

Vel mødt

22.3.2022
Det smukke forårsvejr giver lyst til mere udeliv, og lørdag d. 23.4 vil badebroen blive sat ud igen til stor glæde for os alle. 
Kik gerne forbi på stranden, de begynder kl. 8

2.3.2022
Der ligger et nyhedsbrev fra formanden i “Kun for grundejere”

6.2.2022
Se en billedserie fra Stormen Malik her

4.2.2022
Så er der nyt fra bestyrelsen, der er lagt et referat i “Kun for grundejere”

4.2.2022
HJERTESTARTERE I FURSUNDPARKEN

Der er nu 2 hjertestartere i området, man finder dem her:
– bagpå infotavlen ved Venøvej
– på siden af skuret på Livøvej 28

17.11.2021

                                          NYT VEDR. MOLOKKERNE I FURSUNDPARKEN

Fra 1. december 2021 må man blande pap og papir i molokken. Normi 4s vil begynde at udskifte skilte på molokkerne fra 16. november, og når skiltet er skiftet, begynder man bare at blande pap og papir.
Derudover vil man i 2022 lave et forsøg, hvor der bliver installeret en såkaldt fuldmelder, som er en lille chip, der sender besked til Normi om, at beholderne er nået til fyldningsgrad, og skal tømmes. 

Bestyrelsen

Arbejdsdag
Der indkaldes hermed til arbejdsdag i Fursundparkens grundejerforening.

 Lørdag den 16. oktober kl. 9.00
Mødested: Opslagstavlen v. Venøvej

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af beskæring af

pilekrat mv. på strandengen, rengøring af skilte og molokker, samt beskæring af
buske og træer langs naturstien.

                    Vi vil derfor anmode deltagerne om at medbringe
   redskaber til disse opgaver, det drejer sig om buskryddere – motorsave –
     hæksakse og lignende. Venligst medbring disse redskaber hvis muligt.

Såfremt nogen har forslag til opgaver, der ønskes
udført, modtages disse gerne på mail til carsten.kildahl@gmail.com
 

         Efter arbejdsdagen er foreningen vært ved et mindre traktement.
        Af hensyn til planlægning af arrangementet beder vi om tilmelding   
              hurtigst muligt p
å mail til carsten.kildahl@gmail.com 

Vel mødt.

12.8.2021
Til orientering for alle
Så er vejrenoveringen, som besluttet på generalforsamlingen, så småt begyndt på Livøvej, hvor Thomas Andersen er i gang med den længe savnede tilretning af vore stamveje og stikveje. Det kan ikke undgås at give en smule gene der, hvor Thomas arbejder, men der bliver ikke tale om lukning eller afspærring, så alle kan med lidt tålmodighed få adgang til deres parceller.
Der skal graves en del materiale af vejene, og det kan mest hensigtsmæssigt deponeres på den sydligste blinde forlængelse af Livøvej. Thomas må nemlig ikke køre materialet ud af Fursundparken.
Der er tidligere gjort opmærksom på, at enkelte grundejere har bevoksning, der rækker ud over vejene, hvilket kan være til stor gene for arbejdet med renoveringen. Få det venligst skåret væk eller lav en aftale med Thomas.
Glæd jer alle til at køre på de “nye” veje, hvor resultatet også gerne skulle betyde mindre gener med vandet i vintersæsonen.
Med venlig hilsen
vejudvalget ved
Verner Holdt Hansen og
Jens Johannesen”

Se Information fra bestyrelsen juni 2021
under Nyhedsbreve fra formanden

Se en billedserie fra arbejdsdagen den 15. maj 2021 her

Så er badebroen klar til den nye sæson - og blev allerede samme dag indviet af mange gæster. En badenymfe tog endda mod til det kolde gys i vandet.

Se Information fra bestyrelsen marts 2021

Se bestyrelsens orientering om vejene i Fursundparken under Nyhedsbreve fra formanden

Se 2 kommentarer til “Indlæg vedrørende internet og TV i Fursundparken”

under Debatforum.

Projekt træfældning og stubfræsning

Ifølge Knud Lund Hansen vil der komme et tilbud fra Hede-Danmark om stubfræsning, og det vil også gælde grundejere som ikke var med i fældningsprojektet.
Interesserede kan sende en mail til Knud om interesse og han vil så sikre en kontakt mellem Hede-Danmark og den enkelte grundejer, som så selv aftaler – altså i princippet som ved fældning – og måske kan det give lidt bedre tilbud for den enkelte.
Henvendelse: Knud 3031 6439 eller klh@beskedboks.dk

Se i øvrigt billeder og videoklip fra fældningen den 25. september her

HJERTESTARTERE I FURSUNDPARKEN

Der er nu to hjertestartere i Fursundparken. 
– Bagpå infotavlen ved Venøvej
– På siden af skuret Livøvej 28 

Sankt Hans 2022

Vejret i Fursundparken