Banner Shadow

Området

Grundejerforeningen

Kun for grundejere

Velkommen til hjemmesiden – senest opdateret den 12. august 2021

Da ikke alle dokumenter på den gamle hjemmeside er overflyttet til den nye endnu, vil det i et stykke tid fremover stadig være muligt at tilgå den gamle hjemmeside via dette link
www.fursundparken.com/cmsms

Seneste nyt

12.8.2021
Til orientering for alle, så er vejrenoveringen, som besluttet på generalforsamlingen, så småt begyndt på Livøvej, hvor Thomas Andersen er i gang med den længe savnede tilretning af vore stamveje og stikveje. Det kan ikke undgås at give en smule gene der, hvor Thomas arbejder, men der bliver ikke tale om lukning eller afspærring, så alle kan med lidt tålmodighed få adgang til deres parceller.
Der skal graves en del materiale af vejene, og det kan mest hensigtsmæssigt deponeres på den sydligste blinde forlængelse af Livøvej. Thomas må nemlig ikke køre materialet ud af Fursundparken.
Der er tidligere gjort opmærksom på, at enkelte grundejere har bevoksning, der rækker ud over vejene, hvilket kan være til stor gene for arbejdet med renoveringen. Få det venligst skåret væk eller lav en aftale med Thomas.
Glæd jer alle til at køre på de “nye” veje, hvor resultatet også gerne skulle betyde mindre gener med vandet i vintersæsonen.
Med venlig hilsen
vejudvalget ved
Verner Holdt Hansen og
Jens Johannesen”

HUSK tilmelding til Fursundparkens sommerfest
senest fredag d. 6.8. Læs mere på indbydelsen.

Se Information fra bestyrelsen juni 2021
under Nyhedsbreve fra formanden

Se en billedserie fra arbejdsdagen den 15. maj 2021 her

Så er badebroen klar til den nye sæson - og blev allerede samme dag indviet af mange gæster. En badenymfe tog endda mod til det kolde gys i vandet.

Se Information fra bestyrelsen marts 2021

Se bestyrelsens orientering om vejene i Fursundparken under Nyhedsbreve fra formanden

Se 2 kommentarer til “Indlæg vedrørende internet og TV i Fursundparken”

under Debatforum.

 

Projekt træfældning og stubfræsning

Ifølge Knud Lund Hansen vil der komme et tilbud fra Hede-Danmark om stubfræsning, og det vil også gælde grundejere som ikke var med i fældningsprojektet.
Interesserede kan sende en mail til Knud om interesse og han vil så sikre en kontakt mellem Hede-Danmark og den enkelte grundejer, som så selv aftaler – altså i princippet som ved fældning – og måske kan det give lidt bedre tilbud for den enkelte.
Henvendelse: Knud 3031 6439 eller klh@beskedboks.dk


Se i øvrigt billeder og videoklip fra fældningen den 25. september her

Vejret i Fursundparken