Afvandingsproblemer skaber dræningsudvalg i 2017

På generalforsamlingen i 2017 blev det vedtaget at nedsætte et dræningsudvalg. Dræningsudvalget har til opgave at fremlægge et forslag til løsning på afvandingsproblemerne i Fursundparken. Forslaget skulle fremlægges på generalforsamlingen i 2018.

Spørgeskema

Den 19. oktober 2017 blev der sendt et spørgeskema ud til alle grundejere i Fursundparken. Formålet var at få afdækket, hvilke problemer de enkelte grundejere havde med overfladevand og hvilke tiltag, de havde gjort for at afhjælpe det.

Se spørgeskemaet her.