Mette Ulrich har bidraget med 3 billeder fra sankthansbålet på stranden 2014.