Bevaring af strandengen

I Fursundparken er vi så heldige af være omgivet af en smuk natur. En af kendetegnene er vores strandeng. Gennem årene har strandengen dog ændret sig drastisk, og der har i flere år været tale om at få gjort noget ved det. 

I 2015 nedsatte man et udvalg, som gik i gang med arbejdet.

Nedenfor kan du læse seneste opdateringer fra strangengsudvalget

Sådan så strangengen ud få år efter 1974 ...
... og sådan så strandengen ud i sommeren 2011

Orienteringer fra strandengsudvalget

Status på projektet medio januar 2018

Nu venter vi blot på at jordbunden bliver tør nok eller at der kommer frost, så HedeDanmarks rydningsmaskiner kan køre på strandengen. HedeDanmark vil dog snarest gå i gang med motorsave og andet håndværktøj de steder maskinerne ikke skal rydde.

Der er desuden indgået en foreløbigt mundtlig aftale med en landmand om udsætning af køer inden for indhegningen. Som nævnt i seneste bestyrelsesmødereferat vil indhegningen ved Hjorbuskvej blive ført videre østpå til stien mod badebroen og en ny sti fra Hjorbuskvej til strandstien vil blive etableret.

Orientering fra bestyrelsen 22. oktober 2017

Arbejdet med genopretning af strandengen kører efter planen. Det betyder, at vi har fået pengene fra Naturfonden, og at vi har kontaktet HedeDanmark for at få dem til at rydde strandengen her i vinter.

I den forbindelse har vi været rundt på strandengen og markere, hvilke træer, der skal blive stående efter rydningen. De ”overlevende” træer er markeret med rødt/hvidt bånd, så hvis I undrer jer over, hvorfor nogle træer er markerede, er det forklaringen.

Vi er klar over, at det efter rydningen kan se noget voldsomt ud, men det skal nok blive smukt og dejligt igen.

Med venlig hilsen

John Nørskov, formand for bestyrelsen