På denne side kan stilles spørgsmål vedrørende planerne for strandengen til strandengsudvalget, som vil besvare disse hurtigst muligt. 

Undlad venligst at stille ændringsforslag til projektet, eftersom bevillingen ikke er til forhandling.

Send dit spørgsmål pr. mail til webmaster, web.fursundparken@gmail.com, og det vil straks blive sat ind uredigeret (dog vil trykfejl af hensyn til forståelsen blive rettet af Word’s stavekontrol).

Nyeste spørgsmål vil blive anbragt øverst på siden.

05.04.2017 kl. 13.49

Emne: Spørgsmål fra Verner Holdt Hansen, Livøvej 47

Tak for god information om strandengen. Det er et fremragende projekt, som vi alle vil få glæde af , selv om det sikkert vil virke noget fremmedartet til en start. Ros til udvalget for godt og grundigt arbejde. Har man informeret ejerne på Hjorbuskvej og hvad siger man her? (Blot et nysgerrigt spørgsmål)

Mvh
Verner
Livøvej 47


Svar 6. april 2017 kl. 17.25

Vi har valgt at vente med at informere Hjorbuskvej til efter generalforsamlingen, 
da de jo ikke har indflydelse på, om vi skal gennemføre planerne eller ej.
Det er dog sikkert, at de skal informeres.

Strandengsudvalget