Brev af 8. august 2012 fra Skive Kommune "Orientering om regler for afbrænding"

Brev af 5. juli 2013 fra Skive Vand "Information om tømningsordningen"

Juni 2017: Regler for beskæring af træer og buske, som gælder for Fursundparken