Ved generalforsamlingen i 2010 tilbød en gruppe på 4 personer at danne et hjemmesideudvalg,
som har stået for oprettelsen af denne hjemmeside og med det formål i øvrigt at sikre udviklingen
af hjemmesidens form og indhold.

Hjemmesideudvalget har pr. marts 2017 følgende medlemmer:

 

Funktion Navn Adresse Telefon, email

Bestyrelsens repræsentant

John Nørskov Venøvej 5 97141007 
john.noerskov@webspeed.dk
Webmaster Niels Vils Pedersen Venøvej 24 20200729 
niels@vilspedersen.dk
Assisterende webmaster


Medlem Ivar Ulrich Livøvej 72 29849060
mru@live.dk
Medlem Verner Holdt Hansen Livøvej 47 42435224 
verner@holdthansen.dk

 

På udvalgsmødet den 21. september 2013 blev det besluttet at referater fra udvalgets møder bliver indsat på hjemmesiden.
Referaterne vil blive indsat her.