Søndag morgen den 20. maj 2012 troppede 25 af Fursundparkens beboere op til endnu
en arbejdsdag - heldigvis i godt vejr - ikke for varmt i starten og dejligt solskin til sidst.

Der blev som sædvanligt klippet og ryddet op langs naturstierne.
Strandstien blev reetableret og der blev sået græs de steder, hvor der er blevet lagt ny muld på
(strandsti, østlige sti til stranden og den nye øststi) og ikke mindst blev bord/bænkepladser
inklusive fliser genetableret.  Desuden blev der lagt flis på sumpede strækninger.
Pga. de mange deltagere var arbejdet overstået i god tid, før de kunne nyde Ediths fortræffelige suppe.
Desværre fik webmasteren ikke taget billeder, så resultatet af anstrengelserne må ses ved selvsyn :-)