okt 31, 2018

Nyhedsbrev nr. 218


Kategori: Generel
Skrevet af: admin

Se information fra
bestyrelsen oktober 2018
under 'Kun for grundejere'->
'Nyhedsbreve fra formanden'.

-----------------------

okt 24, 2018
Nyhedsbrev nr. 217
Kategori: Generel
Skrevet af: admin
Se referat af bestyrelsemødet
den 6. oktober 2018 under
'Kun for grundejere' samt bestyrelsens
Forretningsorden af 6. oktober 2018
under 'Hvem er vi?'->'Bestyrelse'.