Ved generalforsamlingen i 2010 tilbød en gruppe på 4 personer at danne et hjemmesideudvalg, 
som har stået for oprettelsen af denne hjemmeside og med det formål i øvrigt at sikre udviklingen 
af hjemmesidens form og indhold.  

Læs kommissorium for hjemmesideudvalget her.

Hjemmesideudvalget har pr. marts 2017 følgende medlemmer:

Webmaster

Lotte Sørensen
web.fursundparken@gmail.comBestyrelsens repræsentant
John Nørskov
Venøvej 5
Tlf. 9714 1007

john.noerskov@webspeed.dk

Assisterende webmaster

Niels Vils Pedersen
Venøvej 24
Tlf. 2020 0729

niels@vilspedersen.dk

Medlem
Ivar Ulrich
Livøvej 72
Tlf. 2984 9060

mru@live.dk

Medlem
Verner Holdt Hansen 
Livøvej 47
Tlf. 4243 5224

verner@holdthansen.dk

På udvalgsmødet den 21. september 2013 blev det besluttet at referater fra udvalgets møder bliver indsat på hjemmesiden.

Referaterne vil blive indsat her.